Handbola Virslīga
Handbola Virslīga

Rekvizīti

Nosaukums: Latvijas Handbola federācija

Adrese: Lizuma iela 1, Rīga, LV-1006

Reģ.nr.: 40008022078

E-pasts: info@handball.lv 

Fakss: 67556111

Mobilie tālruņi: +371 26593728 (Valērijs Jaškins)


Banka: Rietumu banka A/S

Kods: RTMBLV2X

Konta Nr.: LV70RTMB0000067801920


Banka: Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konta Nr.: LV49TREL9153550000000


Banka: Citadele Banka

Kods: PARXLV22

Konta Nr.: LV60PARX0022528010002


Latvijas čempionāta norēķinu konts

Banka: Swedbank

Kods: HABALV22

Konta Nr.: LV44HABA0551043664745